info@newmind-institute.com

Traumaheling vanuit het hart en brein

Specialistische, ervaringsgerichte opleiding in traumaheling met behulp van neurowetenschap, lichaamsgerichte therapie en psychologische benaderingen

 

Jaaropleiding bestaat uit 18 lesdagen in 4 blokken van 3 dagen en 3 blokken van 2 dagen voor het ontwikkelen van traumasensitieve kwaliteiten van de coach.

 

Start: 24 maart 2024

Locatie: Conferentiecentrum de Poort in Groesbeek

Meld aan voor de wachtlijst van 2025

 

 

Ontwikkel je traumasensitieve kwaliteiten

Als professional kom je regelmatig in aanraking met cliënten die de gevolgen ervaren van zichtbaar en onzichtbaar trauma. Het trauma onthult zichzelf in gedachten, gedrag en fysieke uitingsvormen die ons als mens kunnen hinderen in ons dagelijks functioneren.

In je werk mis je de vaardigheden in het herkennen en helen van trauma en je voelt de roep om je sensitiviteit hierin te ontwikkelen. Vanuit je innerlijk kompas voel je dat iedereen vrij kan zijn van trauma en zichzelf gezond en gelukkig kan voelen.

New Mind Institute leidt mensen op in 'Traumasensitief werken als professional' met trainer Anouk Bindels

“There is a Crack in everything,
That's where the light gets in”

Leonard Cohen

 

Inhoud van de opleiding

Professionele en persoonlijke ontwikkeling

Het Hart & Brein helingsproces is een benadering die het belang van de persoonlijke kwaliteiten van de coach in de coaching relatie benadrukt. Deze kwaliteiten bepalen wat de coach inbrengt in de sessie en zijn belangrijker dan welke technieken of vaardigheden ook. Volgens deze benadering zijn er elf kwaliteiten die bijdragen aan de effectiviteit van een coaching sessie.

 1. Empathische aanwezigheid. De coach is in staat is om zich in te leven in de gevoelens en ervaringen van de cliënt.
 2. Zelfbewustzijn. De coach is zich bewust van zijn of haar eigen gedachten, gevoelens en gedrag.
 3. Vertrouwen op je buikgevoel. De coach vertrouwt op zijn of haar intuïtie in plaats van alleen op rationele overwegingen.
 4. Authenticiteit. De coach presenteert zichzelf op een echte en oprechte manier en aanvaardt de cliënt of de situatie zoals het is.
 5. Nieuwsgierigheid. De coach staat open is altijd en oprecht op zoek naar meer informatie en begrip over de cliënt en of de situatie.
 6. Vertrouwen. De coach vertrouwt op zijn of haar eigen vaardigheden en die van de cliënt.
 7. Geen oordeel / acceptatie. De coach oordeelt niet over de cliënt of de situatie, maar accepteert wat er is.
 8. Mededogen. De coach is begaan met het welzijn van de cliënt.
 9. Nederigheid. De coach stelt zich bescheiden op en is zich bewust van zijn of haar eigen beperkingen.
 10. Speelsheid. De coach beweegt zich speels in de benadering van de sessie.
 11. Ongebondenheid. De coach is niet gebonden aan protocollen, specifieke methoden of technieken.

Deze kwaliteiten zijn essentieel voor een effectieve traumasensitieve coaching sessie. Een coach die deze kwaliteiten bezit, zal een goede band met de cliënt kunnen opbouwen en een positief resultaat kunnen bereiken. Dit benadrukt het belang van professionele en persoonlijke ontwikkeling voor coaches, om deze kwaliteiten te kunnen ontwikkelen en versterken.

Voor wie is deze coachopleiding bedoeld?

Als psycholoog, therapeut, arts, coach, trainer of professional in de zorg, kom je regelmatig in contact met cliënten die geraakt zijn door zowel zichtbare als onzichtbare traumas. De gevolgen hiervan kunnen zich uiten in gedachten, gedrag en fysieke reacties en ziektes in het lichaam, die ons dagelijks functioneren kunnen belemmeren. Hoewel je vaak gepassioneerd bent over het helpen van anderen, kan het moeilijk zijn om de vaardigheden te ontwikkelen om trauma effectief te herkennen en te helen. Het is belangrijk om te beseffen dat iedereen de mogelijkheid heeft om te genezen van trauma en zich gezond en gelukkig te voelen. Laten we samen werken aan het ontwikkelen van onze traumasensitiviteit.

Doel van de opleiding Traumasensitief professional

De Neuro Embodied Wisdom benadering benadrukt het belang van de persoonlijke kwaliteiten van de coach in de coaching relatie. Deze kwaliteiten bepalen wat de coach inbrengt in de sessie en zijn belangrijker dan welke technieken of vaardigheden ook. Volgens deze benadering zijn er elf kwaliteiten die bijdragen aan de traumasensitiviteit in een coaching sessie. Deze kwaliteiten zijn: empathische aanwezigheid, zelfbewustzijn, vertrouwen op je buikgevoel, authenticiteit, nieuwsgierigheid, vertrouwen, geen oordeel; acceptatie, mededogen, nederigheid, speelsheid, ongebondenheid.


Daarnaast zijn er nog 7 andere kwaliteiten die als belangrijk worden gezien voor een effectieve coaching sessie, te weten:

 1. Geloof in het eigen proces van de cliënt.
 2. Geloof in je eigen intuïtie.
 3. Je bent aanwezig bij jezelf terwijl je het onderzoek uitvoert.
 4. Verantwoordelijkheid nemen voor wat er in je opkomt tijdens de sessie, in plaats van het af te reageren op de cliënt.
 5. Compassie voor jezelf en voor de cliënt voor alles wat zich aandient.
 6. Nieuwsgierigheid, zodat als er iets opkomt zoals boosheid, teleurstelling, pijn of verwarring, je er nieuwsgierig naar wordt.
 7. In plaats van er een probleem van te maken, zie het als een schat die onderzocht moet worden, als iets dat er is om je te leren als je bereid bent te leren.

Deze kwaliteiten zijn essentieel voor een traumasensitieve coaching sessie. Een coach die deze kwaliteiten bezit, zal een goede band met de cliënt kunnen opbouwen en een positief resultaat kunnen bereiken. Dit benadrukt het belang van professionele en persoonlijke ontwikkeling voor coaches, om deze kwaliteiten te kunnen ontwikkelen en versterken.

 

Competenties

De competenties die genoemd worden in deze lijst zijn van groot belang in het werken met cliënten in therapeutische traumasensitieve setting.

1.    Creëer veiligheid
2.    Stem je af op de cliënt
3.    Nodig openheid uit
4.    Moedig authentiek gevoel aan.
5.    Geef de cliënt veel ruimte
6.    Herken wanneer je getriggerd wordt
7.    Luister naar de stem, verbale taal en spraakpatronen
8.    Let op lichaamstaal en ademhalingspatronen
9.    Herken afweermechanismen
10.    Erken de cliënt, valideer
11.    Herkennen wie er praat - het innerlijke kind, de volwassene of een ander deel
12.    Verduidelijk alles wat niet begrepen wordt
13.    Spiegel
14.    Gebruik passende zelfonthulling
15.    Onderbreek het verhaal van de cliënt
16.    Besteed aandacht aan je lichaam en je reacties
17.    Identificeer onbewuste overtuigingen en onderzoek hun oorsprong
18.    Gebruik leerzame verhalen
19.    Beoefen zelfcompassie en zelfzorg
20.    Wees speels
21.    Geef de cliënt een voorproefje van de overwinning
22.    Druk dankbaarheid uit

Trainers New Mind Institute

Elke groep wordt begeleid door een team van minimaal 2 trainers, ieder met een eigen specialisme. De trainers delen hun praktijkkennis, kunde en ervaring op bezielende wijze.

Erkenningen/Accreditatie

Er zijn bij verschillende beroepsverenigingen accreditaties aangevraagd. Deze opleiding valt onder de CRKBO regeling en is btw vrij.

Methoden en benaderingen

Hart & Brein helingsproces | Anouk Bindels

Het 'Hart & Brein helingsproces' is een benadering die is ontwikkeld door Anouk Bindels, op basis van haar persoonlijke levenservaringen en uitgebreide kennis uit verschillende wetenschappelijke disciplines en behandelingsvormen. Dit helingsproces richt zich op het herstellen van de verbinding tussen verschillende aspecten van het individu, zoals de innerlijke en uiterlijke wereld, lichaam en geest, en hart en brein.

De ontwikkeling van dit helingsproces werd geïnspireerd door Anouk's eigen levensverhaal, dat getekend was door ernstige traumatische gebeurtenissen en verlies. Ze verloor haar jongere broer op 19-jarige leeftijd, gevolgd door het overlijden van haar eerste echtgenoot aan kanker en later het tragische verlies van haar tweede echtgenoot door zelfmoord. Deze traumatische ervaringen leidden tot een langdurige staat van overleving, wat uiteindelijk resulteerde in ernstige gezondheidsproblemen.

Anouk Bindels ging op zoek naar alternatieve genezingspaden toen conventionele medische behandelingen niet voldoende bleken te helpen. Ze verdiepte zich in positieve psychologie, neurowetenschappen en de kennis over energie en meditatie uit de traditionele oosterse filosofie. Hieruit ontstond het 'Hart & Brein helingsproces,' waarbij ze elementen uit verschillende disciplines combineerde.

Dit helingsproces is gericht op het helpen van mensen met trauma- en verlieservaringen om op een liefdevolle en persoonlijke manier hun levensdraad weer op te pakken. Het benadrukt het belang van het herstellen van de connectie tussen het hart en het brein, en hoe dit kan bijdragen aan zowel individueel welzijn als aan een gezondere samenleving.

Binnen de opleiding "Traumasensitief werken voor professionals" wordt dit 'Hart & Brein helingsproces' als gegronde basis van kennis en technieken aangeboden. Professionals leren hoe ze dit helingsproces kunnen toepassen om cliënten te ondersteunen bij het herstel van trauma en verlies. Het biedt een holistische benadering waarbij de nadruk ligt op het begrijpen van de diepgaande verbinding tussen fysieke en mentale aspecten van welzijn en hoe dit van invloed is op herstelprocessen. Het doel is om professionals in staat te stellen effectiever te werken met cliënten die met trauma te maken hebben en om hen te helpen bij het opbouwen van een gezond en vervullend leven.

Compassionate Inquiry | dr. Gabor Maté

De Compassionate Inquiry benadering, ontwikkelt door dr. Gabor Maté is een krachtige en unieke aanpak die mensen helpt om hun emoties en verledens te verkennen en los te laten, en zo te genezen op een dieper niveau. Deze therapeutische benadering onthult op een vriendelijke, milde wijze de lagen van (jeugd)trauma, verstrikkingen en onderdrukte emoties die in ons lichaam aanwezig zijn en die ons belemmeren in het creëren van een gelukkig en gezond leven.

Als mens willen we allemaal gezien, gehoord, begrepen en geliefd worden. Heling komt voort uit verbinding en veiligheid in relatie. Door verbinding te ervaren met onszelf en anderen, kunnen we ons openstellen voor onze kwetsbaarheid en emoties, en ontdekken en uitdrukken wat waar is voor ons. Het uiten van onze emoties is wat ons heelt.

Compassionate Inquiry is gericht op het brengen van compassie, respect, acceptatie, inzicht, genezing, vrijheid en verbinding van mens tot mens. Het doel is om mensen te helpen zich te bevrijden van hun psychische of lichamelijke klachten en te verbinden met hun innerlijke kracht en waarheid, zodat ze een rijk en betekenisvol leven kunnen leiden.

Polyvagaaltheorie | Stephen Porges

De Polyvagaaltheorie benadrukt de rol die het autonome zenuwstelsel - vooral de Nervus Vagus - speelt bij het reguleren van onze gezondheid en ons gedrag. Deze theorie, ontwikkeld door Stephen Porges, PhD, beschrijft de fysiologische en psychologische toestanden die aan de basis liggen van ons dagelijks gedrag, evenals uitdagingen die verband houden met onze gezondheid en mentale welzijn. Door de Polyvagaaltheorie toe te passen in ons persoonlijke leven en als professional binnen bijvoorbeeld de medische wereld, onderwijs en management, kunnen we begrijpen hoe veiligheid, co-regulatie en verbinding van het grootste belang zijn voor een gezond en gelukkig leven.

Binnen de opleiding "Traumasensitief werken voor Professionals," speelt de Polyvagaaltheorie een cruciale rol. Deze theorie helpt professionals om de diepgaande verbinding tussen het autonome zenuwstelsel en emotionele welzijn te begrijpen.

Bij traumatische ervaringen kunnen mensen vast komen te zitten in de modus van het autonome zenuwstelsel dat in het trauma geactiveerd is. Dit kan leiden tot diverse problemen met betrekking tot welzijn en geestelijke gezondheid.

De opleiding gebruikt deze theorie als een raamwerk om professionals te leren hoe ze kunnen herkennen welke modus cliënten mogelijk activeren. Ze leren ook hoe ze technieken kunnen toepassen om veiligheid, co-regulatie en verbinding te bevorderen, wat essentieel is voor het ondersteunen van herstel en welzijn bij mensen met trauma.

Dus, in deze opleiding helpt de Polyvagaaltheorie professionals om diep inzicht te krijgen in de neurobiologische basis van trauma en hoe ze effectief kunnen reageren om heling en herstel te bevorderen.

Emotional Freedom Techniques | Gary Craig

EFT, oftewel Emotional Freedom Techniques, is een behandelmethode die exposure-therapie combineert met acupressuur (zonder naalden). Deze combinatie maakt het tot een krachtige interventie in traumaverwerking. Bij EFT wordt zachtjes geklopt op specifieke acupressuurpunten, wat de ontspanningsreactie van het lichaam stimuleert. Tegelijkertijd wordt de focus gelegd op traumatische ervaringen, waardoor de stressrespons wordt verminderd. Wanneer correct toegepast door een ervaren therapeut, kunnen traumatische ervaringen vaak snel neutraal worden gemaakt. Na de behandeling wordt het trauma een neutrale herinnering die weinig tot geen emotionele reactie meer oproept. EFT bereikt dit door de negatieve emotionele lading van de traumatische situatie of herinnering te ontkoppelen via een herconditionering van de amygdala in het limbische systeem.

Om dit begrijpelijker te maken, volgt hier een beknopte uitleg van hoe het werkt: in situaties die als bedreigend of gevaarlijk worden ervaren, reageert het lichaam met de vecht-, vlucht- of verstarreactie, ook wel bekend als de Fight/Flight/Freeze response. Deze reactie wordt geactiveerd door de amygdala-kernen in het limbische systeem, het deel van de hersenen waar emoties worden gegenereerd en gereguleerd. Deze reactie omvat symptomen zoals hartkloppingen, snelle ademhaling, trillen, zweten en meer, wat een normale fysiologische reactie is om het lichaam voor te bereiden op vechten of vluchten. Zelfs de "verstarreactie" is geëvolueerd om de overlevingskans te vergroten, vergelijkbaar met hoe dieren zich "dood" houden wanneer ze worden bedreigd. Als het gevaar voorbij is, staan ze op en vluchten ze. Dit proces omvat meestal een ontladingsfase waarin trillingen en schokken optreden voordat het dier weer normaal functioneert.

Mensen volgen in principe hetzelfde patroon. Als de vecht- of vluchtreactie adequaat wordt afgerond, is er meestal geen blijvende schade. Echter, als deze reactie niet goed wordt ontladen, blijft het stresssysteem actief. Onderzoek heeft aangetoond dat de ontlading van de verstarreactie van groot belang is. Als de ontlading niet op een gezonde manier plaatsvindt, blijft de stressreactie aanwezig en kan gemakkelijk worden getriggerd, zelfs in vergelijkbare situaties. Bovendien wordt de stressreactie gekoppeld aan de herinnering van de situatie, wat kan leiden tot chronische stressklachten en gezondheidsproblemen.

EFT is buitengewoon succesvol en effectief in het ontkoppelen van deze stressreactie, waardoor individuen emotionele vrijheid kunnen ervaren en kunnen herstellen van traumatische ervaringen. Deze techniek biedt een belangrijk instrument voor professionals die werken met traumadynamieken en wordt meegegeven als onderdeel van de opleiding "Traumasensitief Werken voor Professionals." Hier leren professionals hoe ze EFT kunnen toepassen om cliënten te ondersteunen bij hun helingsproces en te werken op het neutraliseren van de emotionele impact van trauma. Met deze methode kunnen cliënten ook zelf aan de slag waardoor het als krachtige tool kan worden ingezet voor zelfregulatie.

Internal Family Systems (IFS) | Richard Schwarz

IFS® (Internal Family Systems) is een transformerend instrument dat elk mens beschouwt als een systeem van beschermende en gekwetste innerlijke delen, geleid door een kern-Zelf. Wij geloven dat de geest van nature meervoudig is en dat dit een positieve eigenschap is. Net zoals leden van een familie, worden innerlijke delen gedwongen uit hun waardevolle staat en nemen zij extreme rollen binnenin ons aan. Het Zelf is in iedereen aanwezig. Het kan niet beschadigd worden. Het weet hoe te genezen.

 

IFS® wordt vaak gebruikt als een evidence-based psychotherapie, die mensen helpt genezen door toegang te krijgen tot en het helen van hun beschermende en gekwetste innerlijke delen. IFS® creëert innerlijke en uiterlijke verbondenheid door mensen eerst toegang te laten krijgen tot hun Zelf en vanuit die kern hun innerlijke delen te begrijpen en te helen.

 

IFS® is ook een manier om persoonlijke en intieme relaties te begrijpen en het leven te benaderen met de 8 Cs (in engels):

 • confidence (zelfvertrouwen)
 • calm (rust)
 • compassion (mededogen)
 • courage (moed)
 • creativity (creativiteit)
 • clarity (helderheid)
 • curiosity (nieuwsgierigheid)
 • connectedness (verbondenheid).

Professionals uit verschillende achtergronden zoals zorg, maatschappelijke en sociale ondernemingen, onderwijs, zingeving en coaching kunnen IFS® gebruiken om hun werk te verdiepen en te verbreden.

 

Binnen de opleiding "Traumasensitief werken voor professionals" wordt IFS® aangeboden als benadering voor professionals om cliënten te ondersteunen bij het herkennen, begrijpen en helen van hun innerlijke delen.

Familieopstellingen (IoPT) | Prof. Dr. Franz Ruppert

Identity-oriented Psychotrauma Theory (IoPT) is diepgeworteld in de traumawetenschap en -praktijk en is ontwikkeld door Prof. Dr. Franz Ruppert. Binnen de opleiding "Traumasensitief werken voor professionals" bieden we IoPT aan als een waardevolle interventie die professionals helpt om cliënten te ondersteunen bij het begrijpen en helen van hun traumatische ervaringen.

IoPT is niet alleen een opstellingsmethode, maar ook een krachtig instrument voor het verbinden van iemands gezonde kern met de delen die ze willen ontwikkelen. Deze aanpak is effectief voor het herkennen van de realiteit, het herstellen van veiligheid, vertrouwen, verbondenheid, intimiteit, afgesplitste identiteit, autonomie en zingeving.

Trauma wordt vaak vergeleken met het breken van een kostbare vaas. Op het moment dat we 'breken' (freeze & fragment), verspreiden de scherven zich en raken we stukken van onszelf kwijt. IoPT-opstellingen helpen ons om deze verloren scherven te vinden en op te rapen. Het eigenlijke werk van het herstellen en samenvoegen van deze stukken moeten we zelf doen, maar met de ondersteuning van IoPT wordt dit proces hanteerbaarder en effectiever. Het resultaat is als het prachtig herstelde vaaswerk, waarbij de scherven weer naadloos samenkomen.

Franz Ruppert benadrukt: "De waarheid heelt de waan." Door bewust contact te maken met ons gewonde zelf en dit te integreren, krijgt het overlevingszelf minder invloed en wordt ons gezonde zelf sterker. In de opleiding leren professionals hoe ze IoPT kunnen inzetten om cliënten te helpen bij dit helingsproces en hoe ze dit kunnen integreren in hun traumasensitieve werk.

Somatic Experiencing | Peter Levine

Somatic Experiencing (SE™) heeft als doel om symptomen van stress, shock en trauma die zich in ons lichaam hebben opgehoopt op te lossen. Wanneer we vastzitten in patronen van vechten, vluchten of bevriezen, helpt SE ons om los te laten, te herstellen en veerkrachtiger te worden. Het is een lichaamsgericht therapeutisch model dat wordt toegepast in verschillende beroepen en professionele contexten, zoals psychotherapie, geneeskunde, coaching, onderwijs en fysiotherapie, om trauma en andere stressstoornissen te helen. Het is gebaseerd op een multidisciplinaire combinatie van fysiologie, psychologie, ethologie, biologie, neurowetenschappen, inheemse geneeswijzen en medische biofysica, en wordt al meer dan vier decennia klinisch toegepast. Het is het levenswerk van Dr. Peter A. Levine.

De SE-aanpak bevrijdt traumatische shock, wat essentieel is voor de transformatie van PTSS en de wonden van emotioneel en vroegkinderlijk hechtingstrauma. Het biedt een kader om te beoordelen waar iemand "vastzit" in de vecht-, vlucht- of bevriesreacties en biedt klinische tools om deze gefixeerde fysiologische toestanden op te lossen. SE biedt effectieve vaardigheden die geschikt zijn voor verschillende beroepen in de gezondheidszorg, waaronder geestelijke gezondheidszorg, geneeskunde, fysiotherapie, ergotherapie, lichaamswerk, verslavingsbehandeling, eerste hulp, onderwijs en anderen.

Trauma kan beginnen als acute stress als gevolg van een waargenomen levensbedreiging of als het eindproduct van cumulatieve stress. Beide soorten stress kunnen ernstige beperkingen opleveren voor het vermogen van een persoon om met veerkracht en gemak te functioneren. Trauma kan het gevolg zijn van een breed scala aan stressoren, zoals ongevallen, invasieve medische procedures, seksueel of fysiek geweld, emotioneel misbruik, verwaarlozing, oorlog, natuurrampen, verlies, geboortetrauma of de slopende stressfactoren van voortdurende angst en conflict.

Hoe werkt somatic experiencing

De benadering van Somatic Experiencing vergemakkelijkt de voltooiing van zelfbeschermende motorische reacties en de vrijlating van vastzittende overlevingsenergie die in het lichaam is opgeslagen, en pakt daarmee de dieperliggende oorzaak van traumasymptomen aan. Dit gebeurt door cliënten voorzichtig te begeleiden bij het ontwikkelen van een grotere tolerantie voor moeilijke lichamelijke sensaties en onderdrukte emoties.

Dr. Levine raakte geïnspireerd om stress in het zenuwstelsel van dieren te bestuderen toen hij besefte dat dieren voortdurend worden bedreigd met de dood, maar geen symptomen van trauma vertonen. Wat hij ontdekte, was dat trauma te maken heeft met de derde overlevingsreactie op een waargenomen levensbedreiging, namelijk bevriezen. Wanneer vechten en vluchten geen opties zijn, bevriezen we en raken geïmmobiliseerd, alsof we "dood spelen". Dit maakt ons minder tot een doelwit. Echter, deze reactie is tijdsgebonden, met andere woorden, het moet zijn beloop hebben, en de enorme energie die was voorbereid voor vechten of vluchten wordt ontladen door te schudden en te trillen. Als de immobiliteitsfase niet wordt voltooid, blijft die lading opgesloten in het systeem en is deze vanuit het perspectief van het lichaam nog steeds bedreigd. De Somatic Experiencing-methode werkt aan het vrijgeven van deze opgeslagen energie en het uitschakelen van dit dreigingsalarm dat ernstige ontregeling en dissociatie veroorzaakt. SE helpt mensen om deze lichaamsreactie op trauma begrijpen en te werken aan herstel via een "lichaamsgerichte" benadering. In de opleiding leren professionals hoe ze SE kunnen gebruiken om cliënten te helpen met dit helingsproces en hoe ze dit kunnen integreren in hun traumasensitieve werk.

Actieve en ontspannende meditaties

De actieve meditatiemethode heeft opmerkelijke effecten, omdat deze methode specifiek is ontworpen om het bewustzijn te transformeren door middel van chaos. In het moderne tijdperk, waarin de geest van de mens vaak wordt gekenmerkt door chaos en onrust, biedt deze benadering een manier om deze innerlijke chaos op een heilzame manier te kanaliseren.

Een belangrijke reden voor actieve meditatie is omdat het moderne brein vaak overactief is en voortdurend bezig is met denken, analyseren en rationaliseren. Dit leidt tot een gebrek aan verbinding met de diepere, intuïtieve lagen van bewustzijn. Actieve meditatie doorbreekt deze overmatige mentale activiteit en opent de deur naar het hart en andere centra in het lichaam die vaak worden onderdrukt.

Deze methode stimuleert het bewustzijn om af te dalen vanuit het brein naar het hart en naar diepere lagen. Hierdoor kan de mens opnieuw contact maken met zijn diepste kern en oorsprong. Het helpt ook om vastzittende energie en spanning in het lichaam vrij te laten, wat kan resulteren in een gevoel van bevrijding en hernieuwde vitaliteit.

Actieve meditatie is dus geen doel op zich, maar eerder een middel om het bewustzijn opnieuw te verankeren in de innerlijke bronnen van wijsheid en vitaliteit. Het is een noodzakelijke aanpak in een tijd waarin de moderne mens wordt geconfronteerd met de uitdagingen van een kunstmatige en overprikkeld omgeving.

Hoewel actieve meditaties waardevol kunnen zijn om het bewustzijn te transformeren en diepgaande veranderingen teweeg te brengen, is het ook van cruciaal belang om ontspannende meditaties in de praktijk op te nemen. Deze ontspannende meditaties dienen als een tegengewicht voor de soms intensieve aard van de actieve meditatiemethode.

 

Waarom ontspannende meditaties belangrijk zijn:

Ontspannende meditaties vervullen verschillende cruciale functies voor ons welzijn. Ze dienen als een effectieve tegenhanger voor de stress en spanningen die vaak met het moderne leven gepaard gaan, waardoor een gevoel van rust en kalmte hersteld wordt. Deze meditaties bieden tevens de broodnodige gelegenheid voor herstel en vernieuwde energie, vooral na intensieve, diepgaande emotionele processen. Daarnaast dragen ze bij aan het herstel van emotioneel evenwicht, waarbij negatieve emoties verminderd en positieve emoties vergroot worden, essentieel voor een gezonde geestelijke gezondheid. Bovendien leggen ontspannende meditaties de nadruk op het vergroten van lichaamsbewustzijn door het verkennen van lichaamssensaties, wat bijdraagt aan het verminderen van lichamelijke spanning en het bevorderen van welzijn. Tot slot kunnen ze de kwaliteit van de slaap verbeteren door de geest tot rust te brengen en te ontspannen voor het slapengaan, resulterend in diepere en meer verkwikkende rust.

In essentie vullen ontspannende meditaties de actieve meditatiemethoden aan door te zorgen voor een gebalanceerde en gevarieerde meditatieve praktijk. Beide benaderingen dragen bij aan het bevorderen van innerlijke groei, bewustzijn en welzijn, maar ze dienen verschillende doelen en kunnen op verschillende momenten worden toegepast, afhankelijk van de behoeften van de persoon. Je leert in de opleiding te werken met verschillende meditatievormen en af te stemmen op welk moment en met welk doel deze ingezet kunnen worden.

Ademwerk | Diverse technieken

Ademwerk is een praktische benadering om zelfhelende processen op alle niveaus van je leven te bevorderen, waardoor je innerlijke gezondheid en geluk kunt cultiveren, ondanks en dankzij alle levenservaringen. Deze aanpak combineert lichaamswerk, bewustwording en heling, en verrijkt en verdiept bestaande ademtechnieken. Tijdens deze training leer je de complexiteit van je adem volledig begrijpen, zodat je deze optimaal kunt benutten in alle aspecten van je leven.

In het kader van traumaverwerking maken we gebruik van specifieke ademwerktechnieken, waaronder:

 • Breath of fire, Ocean breath
 • Ontspanningsademtechnieken
 • Ademen vanuit het bekken
 • Gerichte lichaamsoefeningen
 • Bewustwordings- en helingstechnieken

 

We integreren in onze aanpak medische, para-medische, alternatieve en spirituele perspectieven, en introduceren een vernieuwende benadering die je automatisch leert ademen vanuit je bekken. Dit versterkt en verdiept de resultaten van diverse benaderingen en invalshoeken.

Onze ademwerkmethoden zijn gericht op regulatie, bevrijding en heling. Ze zijn gebaseerd op de natuurlijke wetmatigheden en originele verbindingen in het lichaam, wat het zelfherstellend vermogen van je lichaam stimuleert en heling op alle niveaus in gang zet: fysiek, emotioneel en spiritueel.

Lichaamswerk | Diverse vormen

Binnen onze opleiding bieden we een gevarieerd scala aan emotioneel lichaamswerkstechnieken om onze studenten te helpen een dieper begrip te ontwikkelen van de connectie tussen het lichaam en emotioneel welzijn. Een van de benaderingen die we onderwijzen is TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises), een methode ontwikkeld door David Berceli, Ph.D. die zich richt op het vrijmaken van opgeslagen spanning en trauma in het lichaam.

TRE maakt gebruik van eenvoudige lichaamsoefeningen en trillingen om spanning en stress die zich in de spieren heeft opgehoopt, los te laten. Dit proces kan leiden tot diepe ontspanning en het verminderen van angst, en het kan een krachtig instrument zijn om emotionele en fysieke spanning los te laten. Studenten gaan ervaren hoe ze TRE kunnen toepassen voor zichzelf, en hoe ze anderen kunnen begeleiden in dit proces, wat waardevol kan zijn in hun toekomstige professionele praktijk.

Daarnaast bieden we ook inzicht in de effecten van massage op emotioneel welzijn. Massage is een eeuwenoude techniek die bekend staat om zijn vermogen om stress te verminderen, ontspanning te bevorderen en emotionele spanning te verlichten. Binnen onze opleiding leren studenten over de verschillende soorten massage en hoe ze deze kunnen toepassen om hun cliënten te helpen emotionele blokkades los te laten en een diep gevoel van ontspanning en welzijn te bereiken.

Emotioneel lichaamswerk is een essentieel onderdeel van onze opleiding, omdat het onze studenten in staat stelt om een holistische benadering van welzijn te begrijpen en toe te passen. Door verschillende technieken te verkennen, krijgen onze studenten waardevolle tools om mensen te helpen hun emotionele en fysieke gezondheid te verbeteren en hen te begeleiden op hun reis naar welzijn en heelheid.

 

Praktische zaken

Data opleidingsdagen

De jaaropleiding volg je met een vaste groep medestudenten. Er zijn 18 lesdagen die plaatsvinden op twee of drie aansluitende lesdagen. De opleiding is praktisch en ervaringsgericht van aard (25% theorie / 75% praktijk).

Data opleiding 2024

(3) zondag 24 t/m dinsdag 26 maart 2024 (Startdatum)
(2) zondag 26 t/m maandag 27 mei
(3) zaterdag 22 t/m maandag 24 juni
(2) donderdag 5 t/m vrijdag 6 september
(3) maandag 7 t/m woensdag 9 oktober
(2) maandag 4 t/m dinsdag 5 november
(3) vrijdag 13 t/m zondag 15 december

Verblijf tijdens opleidingsdagen

Tijdens de opleidingsdagen - die ook een ontspannen avondprogramma bevatten - is er een mogelijkheid te overnachten bij Conferentiecentrum De Poort. Wij adviseren dit om te doen zodat je als student in je proces blijft en je de ervaringen in rust en op je eigen tempo kan integreren. Reserveer zelf tijdig je kamer bij De Poort ovv Hart & Brein.

Investering

Deelname aan de jaaropleiding 'Traumasensitief werken als professional' bedraagt € 5475.

Dit bedrag is inclusief: lesdagen, werkboek, materiaal, koffie, thee, lunch en diner

Dit bedrag is exclusief: literatuur, overnachtingen

In overleg is een betaalplan in 3 termijnen mogelijk.

Luister hier de podcast met Anouk Bindels en Mathanje Huisman


Anouk Bindels deelt in de Praktijk van je Leven Podcast haar inzichten over de schrijnende afwezigheid van traumasensitiviteit in zowel de medische wereld als de geestelijke gezondheidszorg, gebaseerd op haar eigen zoektocht naar genezing. Anouk heeft haar kennis opgedaan door opleidingen bij leading experts in de helingswereld, waaronder ⁠Gabor Maté⁠, Bessel van der Kolk, Peter Levine, ⁠Richard Schwartz⁠, Joe Dispenza, Byron Katie en Steven Porges.

Met haar kennis vanuit het Hart & Brein Helingsproces, biedt Anouk een integratie benadering van trauma waarbij ze put uit toegepaste neurowetenschappelijke en somatische kennis, Compasionate Inquiry van Gabor Maté, meditatie en oosterse spiritualiteit, Jungiaans psychologie, ontwikkelingspsychologie, emotioneel lichaamswerk en Internal Family Systems (IFS). Hiermee leren professionals traumasensitief waarnemen, voelen en handelen in hun eigen praktijk en persoonlijke leven.

In de podcast hoor je ook praktische informatie over de inhoud van de opleiding en nog veel meer over wat je wilt weten over de traumasensitieve benadering binnen ons instituut. Als ons gesprek je heeft geïnspireerd en je graag meer wilt ontdekken, dan nodigen Anouk en ik je van harte uit om deel te nemen aan onze jaaropleiding.

 

MELD JE AAN VIA E-MAIL

New Mind Institute

info@newmind-institute.com

Registratienaam Hart & Brein Training